Qué fem?

Logística i distribució d'articles i productes promocionals

Logística i distribució d'articles i productes promocionals Que es?

La finalitat de Leinad es proporcionar als nostres clients solucions i sobretot un servei d'un alt valor afegit. La nostre tasca es centra en optimitzar l'esforç i la qualitat dels departaments de Marketing, comunicació, logística i compres, fent-nos responsables de tots aquells articles promocionals que pugui utilitzar el nostre client com poden ser fulletons, catàlegs, displays, expositors, carpes, pancartes, regals promocionals, incentius i qualsevol altre article que els nostres clients utilitzin per les seves accions promocionals.

Col·laborem amb la seva empresa per aconseguir que els articles destinats a la promoció dels seus productes a través de campanyes, seminaris, convencions, distribució als seus venedors o punts de venta, arribin amb total confiança i just a temps.

Leinad, especialitzada en logística promocional des de 1974 ofereix la experiència i la flexibilitat necessàries per a que els departaments involucrats puguin centrar-se en la seva activitat principal, evitant així la pèrdua de temps i preocupacions per assumptes aliens a les seves pròpies funcions, convertint les seves despeses fixes en despeses variables en funció de les necessitats reals.

Per aconseguir aquest objectiu, ens encarreguem de:

  • Efectuar la recepció dels seus articles controlant la qualitat del material rebut per tal d'evitar possibles errors a posteriori. Si ho desitgen podem revisar els articles provinents de fires, congressos, etc. per tal de comprovar que estan en perfecte estat per poder-los utilitzar en properes fires. En cas de que es rebin en males condicions, ens encarreguem de la neteja, reparació o destrucció segons requereixi el nostre client.
  • Informatitzar els articles i gestionar les existències per a una àgil i precisa consulta de totes les dades disponibles.
  • Emmagatzemar els articles en prestatgeries especials per a paletització o a la zona de picking per a una ràpida preparació de comandes o campanyes.
  • Realitzar les manipulacions precises, com per exemple muntatge de lots, kits, mailings o qualsevol altre requeriment per part del nostre client.
  • Preparar les comandes i expedicions amb tota la documentació necessària.
  • Gestionar el transport i la distribució local, nacional e internacional realitzant un seguiment telemàtic fins a la seva destinació.

Beneficis que aportem a la seva empresa

Els beneficis per a la empresa son immediats:

  • Els principals beneficiaris dels nostres serveis, seran, els seus distribuïdors, delegacions i xarxes comercials nacionals i internacionals que tindran en tot moment els materials promocionals en quantitat i qualitat suficient " just a temps" .
  • Servei "personalitzat" adequat totalment a les seves necessitats, ja siguin puntuals o periòdiques
  • Informació eficaç: vostès disposaran quan sempre de tota la informació relativa als seus productes, disposant de la informació relativa a les entrades i sortides de material, article per article, per famílies d'articles o per delegacions. Tota aquesta informació pot ser consultada via web.
  • Optimització dels costos dels articles promocionals, fent que aquests es trobin sempre disponibles en un temps mínim, allà on siguin requerits . Per tal d'evitar que els materials quedin obsolets o que per desconeixement dels articles disponibles quedin emmagatzemats i no s'utilitzin, oferim la possibilitat de fotografiar els seus articles i crear un àlbum disponible a través de la nostre pàgina web. Així cada departament pot consultar els seus materials disponibles i veure amb tota claredat de quin article es tracta.

Els nostres clients

Els nostres serveis van dirigits principalment als departaments de marketing i comunicació per agilitzar i optimitzar la gestió de tot el seu material promocional.

Per qüestions de confidencialitat, no podem transcriure els noms dels nostres clients, però si que podem dir que pertanyen als següents sectors: alimentació de gran consumo tant humana com animal, farmacèutic, electrònica, informàtica, automoció, tèxtil, etc....

Fases del servei

Coordinació

1.1 - Es procedirà a l'establiment de les normes de procediment tenint en compte les necessitats específiques de cada client.

Manipulació

2.1 -Entrades

2.1.1-Descarregament, classificació, paletització, control i informatització de mercaderies.

2.1.2- Emmagatzematge de materials a les prestatgeries de paletització i/o picking, segons quina sigui la naturalesa, mides i rotació.

2.2 - Sortides

2.2.1- Recepció de comandes per Internet o fax.

2.2.2- Informatització de les comandes rebudes.

2.2.3- Preparació de llistes de desemmagatzematge, albarans i etiquetes amb impresos del client.

2.2.4- Preparació de comandes: desemmagatzematge, muntatge, encapsat, precintat i etiquetat.

2.2.5- Preparació de les expedicions per destí i transport. Paletitzat retractil·lat si convé.

2.2.6- Càrrega, control, conformat de documents i la informatització de les sortides.

2.3.- Terminis de lliurament:

2.3.1.- Ordinari: màxim 24 hores

2.3.2.- Urgent: màxim 4 hores

Distribució (Servei optatiu)

3.1- La nostra organització cobreix tot el territori nacional e internacional

Información

4.1- Les mercaderies des de la seva recepció fins el seu lliurament son controlades informàticament i els nostres clients poden saber en tot moment les existències, moviments, lliuraments, màxims, mínims, pics de comandes, rotació, així com l'obtenció de llistats per articles, destinataris, zones, etc.

Leinad, s.a. es responsable de les mercaderies en tot moment.

LEINAD S.A.